Lectura de l’Evangeli segons sant Lluc

(Lc 9,11b-17)

Un dia, Jesús parlava del Regne de Déu i guaria els qui en tenien necessitat. El dia començava a declinar, i els Dotze s’acostaren a dir-li: «Acomiada la gent, i que vagin als pobles i a les cases del voltant per trobar allotjament i menjar. Aquí som en un lloc despoblat». Però Jesús els digué: «Doneu-los menjar vosaltres mateixos». Ells respongueren: «Només tenim cinc pans i dos peixos; si de cas hauríem d’anar nosaltres mateixos a comprar menjar per a tota aquesta gentada».

Hi havia, en efecte, uns cinc mil homes. Llavors Jesús digué als seus deixebles: «Feu-los seure en grups de cinquanta». Ells ho van fer així, i tothom s’assegué. Jesús prengué els cinc pans i els dos peixos, alçà els ulls al cel, els beneí, els partí i en donava als deixebles perquè els servissin a la gent. Tots en van menjar i quedaren saciats. Després van recollir dotze cistelles dels bocins de pa que havien sobrat.

Solemnitat del Santíssim Cos i Sang de Crist
Ja no es tracta tant de multiplicar sinó de repartir i compartir. Almenys aquest és el camí que Jesús ensenya en el relat mal anomenat de la “multiplicació dels pans”, ja que la paraula “multiplicació” no hi apareix.
La situació d’aquella gent era similar a la de molts dels homes d’avui: en precari hi ha la majoria de la humanitat, sense les necessitats més vitals: pa i habitatge.
Jesús convida els seus deixebles a fer el miracle: «Doneu-los vosaltres de menjar». La via de sortida que ells pensen per resoldre el problema és inviable: creien que es tracta de comprar.
Però Jesús intenta mostrar que ‘comprar’ no és el camí. Jesús no compra ni multiplica, sinó que parteix i reparteix. Potser aquest sigui el camí per sortir d’aquest atzucac on ens hem ficat els humans. Partir el pa entre tots, partir-se pels altres, repartir, dividir entre tots allò que la tècnica, gràcies a Déu, ha aconseguit multiplicar.
I aquest és el símbol de l’eucaristia: un pa -cos-persona- que es parteix i es lliura com a aliment que genera vida al voltant.
%d bloggers like this: