Text de l’Evangeli (Jn 13,31-33a.34-35)

 Quan Judes va ser fora, Jesús digué: «Ara el Fill de l’home és glorificat, i Déu és glorificat en Ell. Si Déu és glorificat en Ell, també Déu mateix el glorificarà, i el glorificarà ben aviat.

»Fills meus, encara estic amb vosaltres per poc temps. Us dono un manament nou: que us estimeu els uns als altres tal com jo us he estimat. Així, doncs, estimeu-vos els uns als altres. Tothom coneixerà que sou deixebles meus per l’amor que us tindreu entre vosaltres».

DIUMENGE V DE PASQUA L’ANY C

Les normes i els protocols són útils perquè ens simplifiquen la vida i eviten possibles erros i malentesos. Però, portats a l’extrem, tenen l’efecte contrari i ens distreuen d’allò que es essencial.

El manament nou de Jesús ens remet a l’essencial de la llei de Déu sense deixar de tocar de peus a terra. El contingut del manament és que ens estimem els uns als altres. Però aquest amor no és abstracte, sinó que te una referència ben concreta: tal com Jesús ens ha estimat. I una conseqüència immediata : així es mostrarà que som deixebles seus.

La segona lectura ens mostra avui el panorama d’un cel nou i una terra nova, que son alhora nova creació i plenitud de la historia en la qual vivim i lluitem. Ja no hi haurà res de negatiu o fora de lloc. Serem tots un sol poble, i Déu serà enmig nostre.

Cada cop que els cristians fem un pas cap a la unitat i l’obertura universal als altres, com succeeix a la primera lectura, ens acostem a la meta del Regne de Déu.

%d bloggers like this: