Lectura de l’Evangeli segons sant Joan

(Jn 16,12-15)

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Encara tinc moltes coses per dir-vos, però ara us serien una càrrega massa pesada. Quan vingui l’Esperit de la veritat, us conduirà cap a la veritat sencera. Ell no parlarà pel seu compte: comunicarà tot el que senti dir i us anunciarà l’esdevenidor. Ell em glorificarà, perquè allò que us anunciarà, ho haurà rebut de mi. Tot el que és del Pare és meu; per això he dit: ‘Allò que us anunciarà, ho rep de mi’».

Solemnitat de la Santíssima Trinitat
Hem acabat el cicle dels temps forts de l’any litúrgic: Advent-Nadal, centrat en el misteri de l’Encarnació del Verb, i Quaresma-Pasqua, celebració de la nostra redempció. Avui com a colofó a tot aquest itinerari al voltant de la història de la salvació, la litúrgia ens convida a contemplar el Déu que se’ns ha revelat per mitjà de Jesús.
És, en primer lloc, un Déu personal, no unes energies amb qui hem de sintonitzar com un aparell de ràdio, sinó algú que ens mira i ens escolta, que te cura de nosaltres, ens educa i ens va portant cap a la meta.
És un Déu Pare i Mare, fonament, origen i sosteniment de tots els éssers, que li deuen l’existència i la raó de ser.
És un Déu Paraula, un Tu que es comunica, que vol que coneguem el seu pla salvador, que s’implica en la nostra història per vèncer els obstacles del pecat i de la mort que no ens deixaven avançar cap a la plenitud.
És un Déu Esperit, un corrent etern d’amor que flueix entre el Pare i el Fill i que ara es vessa també damunt nostre perquè puguem arribar a participar, segons la nostra capacitat, en el seu goig sense fi.

 

%d bloggers like this: